İnsan

Dijital uçurumlar insani gelişmişliği etkilemeye başladı

Dijital uçurumlar insani gelişmişliği etkilemeye başladı

Birleşmiş Milletler, 1990 yılından itibaren raporlamaya başladığı ve eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının birleşiminden oluşan dünyanın “insani gelişmişlik” performansının Covid-19 nedeniyle 30 seneden sonra ilk kez gerileme kaydedebileceğini belirtiyor. Uyarılar, örgütün Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Mayıs ayında dillendirildi.

UNDP Covid-19 pandemisinin yol açtığı zararların; genellikle karşılaştırıldığı 2008 Ekonomik Krizi ya da 2014 Ebola Salgınından çok daha derin olabileceğini iddia ediyor. UNDP’nin ölçümlemelerine göre, 2007-2009 yılları arasını etkisi altına alan ve global ekonomide yarattığı resesyonla milyonlarca insanın işini, evini ve gelirlerini kaybetmesine yol açan ekonomik krizin ve 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde endişe ve sağlık kaynağına dönüşen Ebola salgını dünyanın toplam insani gelişmişlik endeksinde bir gerilemeye yol açmamıştı. Covid-19 pandemisinin bu iki önlenebilir krizden farkıysa, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında son yıllar içinde giderek derinleşen dijital uçurumların ortasında vuku bulması. 21’inci yüzyılın yeni zorunluluğu haline gelen internet erişimi, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve uzaktan sağlık gibi adaptasyon mekanizmalarını birçok ülkede mümkün kıldı. Diğerler ülkelerse yaşam standartlarında büyük bir gerilemeye mahkum edildi.

UNDP’nin paylaşımlarına göre, kalkınma eğrisi düşük seyreden ülkelerde ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 86’sı bugün okula gidemiyor. Refah düzeyi yüksek ülkelerde ise bu oran yüzde 20.
Kriz, tüm toplumları etkilemiş olsa da, toplumlar arasındaki eşitsizlikleri de fazlasıyla görünür kıldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan New York kentinde de 300 bin çocuk, maddi yetersizliklerden ötürü internet erişimine sahip değil ve uzaktan eğitime katılamıyor. New York’un çocukları için bugüne dek birçok yardım ve dayanışma kampanyası düzenlendi; yüz binlerce masaüstü bilgisayar ve iPad düşük gelirli ailelerin evine girdi. Ancak az gelişmiş ülkelerin yavaşlayan ekonomileri nedeniyle, eğitim ve sağlık standartlarının yükselmesini sağlayabilecek internet erişimi yatırımlarını nasıl yapabileceklerine yönelik kapsamlı bir plan henüz mevcut değil.  

Benzer Yazılar

Bireyselliğin felsefesi

Ad Hoc

Beşikten hikâyeler

Arzu Nilay Kocasu

Geriye sadece hatıralar kalır

Ad Hoc